Možnost odstoupení od smlouvy dle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

Pro odstoupení od smlouvy si přečtěte poučení a stáhněte vzorový formulář níže.

Vyplněný formulář nám zašlete doporučeně na sídlo firmy: AKUNA CZ, s.r.o., Vídeňská 186/118, 619 00 Brno.


Poučení a vzorový formulář ke stažení