Spoluprací se společností Akuna můžete maximálně rozvinout Váš potenciál a naplno zhodnotit sociální kapitál. Naše příležitost je otevřená všem a díky prověřenému obchodnímu modelu je šance na úspěch pro všechny stejná. Díky svému franšízingu garantujeme našim partnerům a zákazníkům vysoký standard služeb a kvalitu produktů. Máte příležitost využít zavedené obchodní značky, progresivní mezinárodní společnosti, působící v trendy oboru wellness.

Příležitost pro každého, zdraví pro všechny!

Toto motto je synonymem pro naši společnost již od roku 1999, definuje naší obchodní strategii a pomáhá naplňovat vizi Akuna, která zní: "Aktivním zapojováním nových lidí do naší globální společnosti se trvale zasazujeme o zvyšování kvality života každého z nás".
Naplňuje nás skutečnost, že neustále přinášíme do systému referenčního marketingu nové nástroje, které rozvíjejí sytém podpory našich partnerů a zavádějí nové standardy I-Commerce. V naší společnosti hledáme skutečné vztahy, které jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře. Vycházíme ze skutečnosti, že přátelé si sdělují dobré zprávy. Když objevíte zboží nebo službu, ze které máte prospěch, velmi rádi se o tuto zkušenost podělíte s přáteli a toužíte to říci také ostatním lidem ve vašem okolí.