Znění obchodních podmínek platných od 1. 4. 2021 v PDF najdete ZDE.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Akuna CZ, s.r.o.,
se sídlem Vídeňská 186/118, 619 00 Brno
IČ: 255 72 652, DIČ CZ 255 72 652
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34758 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.akunashop.cz

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele webových stránek a internetového obchodu www.akunashop.cz obchodní společnosti Akuna CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 186/118, 619 00 Brno, IČ: 255 72 652, DIČ CZ 255 72 652, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34758 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího či jiným způsobem dále specifikovaným v čl. 3.4. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.akunashop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.akunashop.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  3. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem (např. jedná se o právnickou osobu či podnikatele), upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou: a) Smlouva o obchodní spolupráci, b) Obchodní podmínky určené pro obchodní spolupráci, c) Zvláštní ustanovení čl. 10 obchodních podmínek.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Kupující může provádět objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou tedy nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Podání objednávky zboží je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, elektronickou poštou, telefonicky nebo osobně.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží (čl. 3.3) Ceny zboží v rámci webového rozhraní se mohou lišit od cen, jež jsou uvedeny v kamenné provozovně prodávajícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží může kupující využít následující způsoby vytvoření objednávky:
   a) využitím on-line objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu
   b) elektronickou poštou na adrese: info@akuna.cz
   c) telefonicky na telefonním čísle: +420 731 190 191
   d) osobně v místě provozovny na adrese Akuna CZ, s.r.o., Vídeňská 186/118, Brno 619 00

   V případě volby způsobu objednání prostřednictvím on-line formuláře pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
   c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).

   V případě, že kupující zvolí variantu pro objednání zboží b) či c), pak pro odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu či telefonicky je kupujícímu doporučeno uvést následující údaje pro správné vyřízení objednávky:
   a) Jméno, příjmení
   b) adresa, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
   c) e-mail
   d) telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
   e) případné doplňující údaje
  5. V případě, že zákazník zvolí způsob odeslání objednávky prostřednictvím on-line formuláře, pak má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, to vše před samotným odesláním objednávky. Údaje, jež byly kupujícím v objednávce uvedené, jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou (souhrn objednaného zboží), a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a zákazník se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši.
  7. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení platnosti (autorizaci) objednávky, a to zpravidla elektronicky, písemně nebo telefonicky.
  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Akuna CZ, s.r.o., Vídeňská 186/118, Brno 619 00,
   - bezhotovostně převodem v CZK na účty prodávajícího:
   č. 27-0512760257/0100
   č. 177352001/5500
   (dále jen „účty prodávajícího“)

   - online platební kartou nebo online bankovním převodem:

   Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

   Platba kartou
   Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

   Platba bankovním převodem
   Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 až čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě bezhotovostní platby je zboží kupujícímu odesláno až po uhrazení kupní ceny, výjimečně po domluvě dříve. Cena je splatná nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 7 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, může prodávající toto vrátit zpět k prodeji. Splatnost kupní ceny v hotovosti či na dobírku při odeslání zboží k zákazníkovi nastává při převzetí zboží.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího v případě bezhotovostní platby nebo uhrazením v hotovosti.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zašle společně se zbožím či předá osobně.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy:
   a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   i) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   j) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
   k) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem a zboží si objednal jinak než osobně, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Akuna CZ, s.r.o., Vídeňská 186/118, Brno 619 00) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@akuna.cz. V těchto případech kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, faktury, jméno a datum nákupu.
  4. Prodávající poskytuje pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy i Vzorové poučení o právu kupujícího na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Toto poučení je nedílnou součástí obchodních podmínek.
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  7. Kupující bere na vědomí, že v případě, že zboží jím vrácené bude poškozeno či zničeno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  8. Kupující bere dále na vědomí, že nevyzvednutí objednaného zboží (zásilky) se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy. Kupní smlouvu je nutno výslovně zrušit.
  9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s výše uvedeným především v těchto případech:
   - prodávající má pochybnost o skutečné identitě kupujícího
   - prodávající není schopen doručit zboží v daném termínu
   - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   - výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
   - kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.
   - objednávka zůstala ze strany kupujícího neautorizována či neuhrazena déle než 7 kalendářních dní
   - objednávka nebyla ze strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta
  10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a stav zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  7. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen.
   - Při využití distribuce prostřednictvím přepravní služby pro doručení na adresu kupujícího je účtováno dopravné.
   - Zboží je možné odebrat v místě provozovny bez zaúčtování dopravného
   Adresa provozovny:
   Akuna CZ, s.r.o.
   Vídeňská 186/118
   619 00 Brno
  8. Zboží je distribuováno po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím kurýrní služby. Dodací lhůta je 2-5 následujících pracovních dní. Dodací lhůta začíná plynout v případě platby předem až po připsání platby na účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@akuna.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   Při vyplňování registrace na webové stránce www.akunashop.cz poskytla registrující se osoba své osobní údaje (dále také jen „Registrující se osoba“) ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Společnost AKUNA CZ s.r.o., Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 25572652, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“), zpracovává veškeré poskytnuté údaje Registrující se osoby v souladu s platnými právními předpisy, a to především Zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).<
  1. Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na tom, které ze služeb zákazník správce využívá. Vzhledem k tomu, že služeb Správce je možno využívat pouze po registraci zákazníka, rozsah údajů zpracovávaných Správcem se liší v závislosti na zvolené registraci.V případě základní registrace zákazníka se jedná o tyto kategorie osobních údajů:

   a) Jméno, kontaktní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
   b) Přihlašovací údaje: Přihlašovací jména a hesla.

   Nad rámec výše uvedených informací dále může zákazník poskytnout i identifikační číslo podnikatele, daňové identifikační číslo a adresu (ulice, město, PSČ). V případě poskytnutí i těchto dalších údajů zákazníkem zpracovává Správce i tyto údaje.
   c) Údaje vzniklé v důsledku trvání smlouvy – nakoupené zboží a služby, bankovní spojení.

   V případě rozšířené registrace zákazníka nad rámec výše uvedených kategorií dle tohoto oddílu zpracovává Správce i údaj o speciálním slevovém účtu, který slouží k čerpání zpětných bonusů od Správce.
   Správce dále zpracovává tyto osobní údaje:

   d) Údaje z komunikace mezi Správcem a zákazníkem
  2. Zpracování osobních údajů Správcem probíhá v odpovídajícím rozsahu, na základě těchto právních důvodů:
   a) nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem, stejně tak jako pro výkon práv z takového uzavřeného závazku vyplývajících,
   b) plnění právních povinností Správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“),
   c) výkon oprávněných zájmů Správce, které představují shromáždění skutečností a údajů, prokazujících řádné plnění povinností Správce,
   d) poskytnutí osobních údajů zákazníkem je nezbytné pro vznik závazku, zřízeného uzavíranou smlouvou dle § 1723 odst. 1 OZ
   Účelem zpracování osobních údajů zákazníka je řádné plnění uzavřené smlouvy mezi Správcem a zákazníkem, jakož i dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.
  3. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem, v něm sjednaných lhůt k plnění a dále po dobu 5 let poté.
  4. Zákazník tímto uděluje Správci souhlas se zasíláním prezentace produktů Správce a osob, s nimiž tvoří koncern, nabídek další spolupráce a jiných obchodních sdělení dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.
  5. V rámci uživatelského účtu, má zákazník přístup ke svým kontaktním údajům, údajům vzniklým na základě objednávky, uživatelskému jménu a heslu. Prostřednictvím uživatelského účtu může zákazník tyto údaje spravovat. Přístup do uživatelského účtu je umožněn pouze po zadání správných přístupových údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití přístupových údajů, ledaže by tuto situaci přímo způsobil.
   Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
  6. Správce prohlašuje, že dle zákonného ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tvoří s dalšími subjekty koncern. Mezi příjemce osobních údajů, kterým Správce osobní údaje poskytuje, patří s ohledem na povinnosti Správce uložené obecně závaznými právními předpisy i orgány veřejné moci, a to zejména správní, soudní, či jiné veřejné orgány. S ohledem na řádné plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Správcem může správce rovněž poskytnout osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu dalším kategoriím příjemcům, jako např. dopravcům či bankovním společnostem.S ohledem na řádné plnění této smlouvy a kooperaci subjektů v koncernu Správce bude Správce poskytovat osobní údaje zákazníka subjektům, tvořícím se Správcem koncern, a to v rámci Evropské unie ( Evropského hospodářského prostoru ) i mimo ni. Tyto subjekty vystupují jako zpracovatelé osobních údajů a budou dodržovat srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje Správce. Správce zaručuje předávání osobních údajů zmíněných dalším členům koncernu při maximálním šetření práv subjektu údajů, minimalizaci předávaných údajů a jednání všech subjektů v koncernu v souladu s GDPR. Aktuální příkladný výčet možných příjemců osobních údajů je následovný:
   DC Savings System, a.s., IČ 293 15 450, se sídlem Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno
   AKUNA INTERNATIONAL CORPORATION, L4W5B6 Ontario, Mississauga, Satellite Drive 5115, Kanada, Registrační číslo: 062 88 227
   AKUNA Polska, Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 11, 40-387 Katowice, POLSKA
   Akuna Deutschladnd GmbH, Adlersgestell 129, 124 39 Berlin, Germany
   Akuna Italia S.r.l., V. Giuseppe Bernascone, 1 21100 Varese, Italy
   AKUNA SK, s.r.o., Borekova 10, 821 06 Bratislava, Slovakia
   AKUNA HUNGARY, Kft., 1111 Budapest, Bartók Béla Út 30, Hungary
   AKUNA UKRAINE LTD, Verkhovnoi Rady blvd. 12, Kiev 04071, UkraineUAB
   "Akuna LT", Kazbeju g.25 , LT 02241 Vilnius, Lithuania
   OOO „Akuna RU“, Prostornaja 7, Moscow 107392, Russia
   AKUNA VIETNAM Trading Company Ltd., No. 9, No. 14 Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
  7. Zákazník, jako subjekt údajů, má vůči Správci následující práva:
   a) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.
   b) Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut).
   c) Právo na omezení zpracování představuje povinnost Správce v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování osobních údajů zákazníka. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo vznést námitku.
   d) Právo na přenositelnost představuje právo zákazníka na přenos zpracovávaných osobních údajů Správcem (na základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy) k jinému správci.Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem podat stížnost Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektů údajů (zákazníka) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
  8. Webové stránky Správce www.akunashop.cz používají tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, jež webová stránka odesílá do prohlížeče počítače, chytrého telefonu či jiného zařízení. Účelem těchto souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem a následná optimalizace fungování webu pro zákazníka. Zákazník je tímto informován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovat informace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazení přizpůsobených reklam. Tyto údaje však nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat.Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovém prohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení webových prohlížečů se může lišit, a proto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svém nastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv.

  9. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
   Pro případ využití svých práv oddílu 9.7 těchto informací o ochraně osobních údajů kontaktujte Správce na adrese sídla, prostřednictvím emailu, popřípadě prostřednictvím svého uživatelského účtu.
   AKUNA CZ s.r.o., Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 25572652
   Email: info@akuna.cz.
 10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM
  1. V případech, kdy kupující není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.7, čl. 7.2 až čl. 7.5 a čl. 8.3 obchodních podmínek nepoužijí.
  2. V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající nese odpovědnost pouze za újmu, kterou prodávající zavinil.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorové poučení o právu kupujícího na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Akuna CZ, s.r.o., Vídeňská 186/118, Brno 619 00, adresa elektronické pošty info@akuna.cz, telefon +420 731 190 191.

V Brně dne 1.4. 2021